TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HẢI PHÒNG

Là trường công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được Thủ Tướng chính phủ lựa chọn đầu tư thành trường chất lượng cao. Theo định hướng quy hoạch cơ sở giáo dục nghề nghiệp và điều chỉnh ngành nghề trọng điểm, Nhà trường được phép đào tạo 6 ngành nghề trọng điểm quốc gia bao gồm: Quản trị nhà hàng, Quản trị khách sạn, Quản trị lễ tân, Quản trị lữ hành, Hướng dẫn du lịch và Quản trị chế biến món ăn.
Từ năm 2016, Nhà trường thực hiện đào tạo cấp độ quốc tế hai chuyên ngành Quản trị lữ hành và Hướng dẫn du lịch theo chương trình chuyển giao của Australia, năm 2019 tiếp tục đào tạo hai chuyên ngành Quản trị khách sạn và Kỹ thuật chế biến món ăn theo chương trình chuyển giao của CHLB Đức.
Sinh viên học tại trường 100% được cam kết bố trí việc làm tại các doanh nghiệp du lịch dịch vụ đẳng cấp.


Cảm nhận về HCT