Thời khóa biểu hệ Trung cấp tuần 19, kỳ 1 năm 2023-2024 từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023

Thời khóa biểu hệ Trung cấp tuần 19 kỳ 1 năm 2023-2024 từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023
Tải về: 
AttachmentSize
Office spreadsheet icon tkib_tuan_19_chuan_-_tc.xls53 KB