Thời khóa biểu hệ Trung cấp tuần 18, kỳ 1 năm 2023-2024 từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023

Thời khóa biểu hệ Trung cấp tuần 18 kỳ 1 năm 2023-2024 từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023
Tải về: 
AttachmentSize
Office spreadsheet icon tkb_tuan_18_chuan_-_tc.xls53 KB