Nhà hàng HATOYAMA tuyển dụng nhiều vị trí nhân sự bếp, nhà hàng, lễ tân, pha chế...

Đơn vị tuyển dụng: 
Nhà hàng HATOYAMA