Nguyễn Thị Tuyết Nhi một trong 100 sinh viên tiêu biểu của cơ sở giáo dục nghề nghiệp được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng bằng khen.