Khách sạn Nikko tuyển dụng nhân sự tháng 3

Đơn vị tuyển dụng: 
HOTEL NIKKO HAI PHONG